Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru dobrovolných hasičů v Šilheřovicích se uvadí ke dni 16.3. 1901 a společně se sbory dobrovolných hasičů v Ludgeřovicích, Hati, ty vznikly v roce 1904 a sborem v Markvarotvicích, ten vznikl v roce 1910 tvoří dnešní 14. orksek.

Tehdy jezdil sbor k požárům v deseti mužích s ruční stříkačkou taženou koňmi. Lidé pomahali s kbelíky, které pozdějí musely být z kůže neboť tehdy došlo ke zranění jednoho z dobrovolníků. Každý tento kbelík měl uvedeno čílo domu. Vedle kbelíku musel mít každý majitel domu k dispozici žebřík, hák a metlu, obšitou plátnem a pokud mu něco chybělo dostal při kontrole pokutu 20 marek. Požár se ohlašoval srdcem zvonu, kterým se bilo na jednu stranu zvonu. Povinnost zůčastni se hasebních prácí měli všichni do 60 let a hasební práce měl na starosti fojt ( dnešní velitel zásahu ).

Tehdy sloužili sboru parní stříkačka, která však ( škoda tomu ) byla prodána, stříkačka tažená koňmi ( ta je k vidění na zbronici dodnes ). Ta byla zakoupena v roce 1914.

Do vedení sboru vstupili sekretář panství Šlheřovice Emil Bukvay, přednosta úředního okrsku Ferdinand Goinka, správce školy Johann Ulbrich, Bruno Brzitwa, Alosi Krupa, Franz Twirdy a Johann Urbanke.

V letech 1913 – 1914 měl spolek 40 členů. Na výroční schůzi byli zvoleni do výboru Franz Gnilka, Ferdinand Sládek, Karl Rembiok, Karl Lipinsky, Johan Himler. Na další výroční schůzi měl spolek jiož 88 členů. A Zůčastnil se 18 cvičení. Hasiči pořádali různé slavnosti plesy divadelní představení atd.

Další léta ochronila první světová válka, krizeve dvacátýcha a 30. letech a druhá světová válka kdy sbor nesl název ,, Freiwilliger Feuerwehrverein ¨ a z těchto let se toho mc nedochavalo.

Přesuňme se o několik desítek let do doby po druhé světové válce. K vážnosti sboru v obci však nepochybně patří události v roce 1947 kdy došlo několika mohutným požárum jak v černém lese tak v lesích ve ,, Štipkách ´´. V tomto roce také zalila voda místního potoka mohutnou část obce.

V roce 1948 měl sbor 73 členů, hasiči vyjeli 2x k požáru a zůčastnili se 17 hasičských cvičení.

V roce 1956 smetla 1metr vysoká povoďnová vlna velkou část obce.

V roce 1961 hasiči oslavovali 60 let svého vzniku, kdy prohěhly soutěže v požárním sport a posléze následovaly oslavy.

Další zápisky se dochovali až z roku 1966, kdy byla změna ve funkci starosty místní jednoty panem Gerhardem Navratem.

V roce 1964 – 1967 vyvíjeli hasiči tlak na stavbu nové hasičárny což se taky povedlo a byla zakoupena nová stříkačka a také zakoupena nová siréna na ohlašování požárů.

V dalších letech pořádali hasiči různé zájezdy kulturní akce, divadelní představení atd.

Novodobá historie sboru dobrovolných hasičů obce Šilheřovice se začíná psát někdy kolem roku 1990 kdy byla zakoupena velkokapacitní cisterna na vodu na podvozku tatra T 148 společné s požární stříkačkou PPS-12.

V roce 1991 se zasloužilý člen sboru Karel Matuška ujal opravy historické dvoukolové stříkačky z roku 1932. Toho roku také proběhly oslavy 90 výročí založení sboru. Pořádány soutěže a člen sboru Tomáš Machala skončil na prvním místě v překážkovém běhu.

Rok 1993 byl pro hasiče plný nasazení, vypukl mohutný požár v Černém lese, v Hati a Kozmicích.

Nastal rok 1997, který má snad každý občan zapsaný v paměti, katastrofické povodné, které také postrihly naši obec, byly zaplaveny části obce.

V roce 2002 se povoděň také prohnala obcí a zanechala za sebou spousty škody a nánosu bahna listí a různých věcí, která sebou voda brala. Velký dík při těchto povodních patří panu Verneru Kolaskovi, Karlu Matuškovi a Michaeli Bašistovi a ostatním hasičům, kteří se podíleli na odstraňování škod.

V roce 2006 byl zakoupen dopravní automobil na podvozku Renault Mascott, kteý společně s CAS 32 T 148 tvoří výjezdový potenciál jednotky.

V roce 2007 – Ukázka techniky při 630 let obce, jednotka byla s technikou na Dni děti, hasicsky ples, soutěž v požárním útoku.

V roce 2008 - pořádání plesu, účast na svatofloriánských mších, zájezd na chatu, Jednotka vyjela k 6 událostem.